søndag 19. juni 2011

Alt er så nær meg

Alt er så nær meg
denne velsignende dag.
Svaberget ligger
åpent med rolige drag.
Havbrisen vugger
vennlig den duftende tang.
Alt er så nær meg
ennå en lykkelig gang.

Barndommens vekster
gror i hver fure og sprekk
med sine kjente
blide rørende trekk.
Gå her en liten
pike fremdeles hver kveld
og plukker blomster
og snakker høyt med seg selv?

Lenge var jorden
øde og himmelen tom.
Dypt i midt hjerte
åpner seg rom etter rom.
Alt er så nær meg
gir meg klarøyet svar.
Nå kan jeg rekke
hånden til henne jeg var.

Inger Hagerup