søndag 15. februar 2009

15.februar 2009

Triumf att finnas till..

Vad fruktar jag ?
Jag är en del utav oändligheten.
Jag är en del av alltets stora kraft,
en ensam värld inom miljoner världar,
en första gradens stjärna lik som slocknar sist.

Triumf att leva,
triumf att andas,
triumf attfinnas till !
Triumf at känna tiden iskall rinna genom sina ådror
och höra nattens tysta flod och stå på berget under solen.
Jag går på sol, jag står på sol,
jag vet av ingenting annat enn än sol.
Tid - förvandlerska,
tid - förstörerska,
tid- förtrollerska,
kommer du med nya ränker, tusen lister för
att bjuda mig en tillvaro
som ett litet frö, som en ringlad orm, som
en klippa mitt i havet ?
Tid - du mörderska - vik ifrån mig!
Solen fyller upp mitt bryst med ljuvlig
honung upp till randen
och hon säger: en gång slockna alla
stjärnor, men de lysa alltid utan skräck.
Edith Sødergran(1916)
Vakkert og tusen takk!!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar